تابلو محمد (ص) ساده

تابلو محمد (ص) ساده
معرق کاشی با قاب چوبی

برش و چیدمان منظم تکه های کاشی لعاب دار سنتی در کنارهم با قاب چوب توسکا

۱,۳۵۰,۰۰۰ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال

برش و چیدمان منظم تکه های کاشی لعاب دار سنتی در کنار هم

با قاب چوب توسکا

سایز : 34×34 سانتی متر

وزن بسته (تقریبی) ۲,۰۰۰