برگزیده آثار محمود فرشچیان

برگزیده آثار محمود فرشچیان
برگزیده آثار 1354 تا 1380

استاد فرشچیان در حیطه ی نقاشی ایرانی به وجود آورنده ی سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر، با ابداع شیوه های نو، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را فزایش داده است. کتاب حاضر، که مزین به مقدمه ای از پروفسور استوارت کری ولش است، مجموعه ای از آثار بی نظیر مینیاتور استاد، از سال 1354 تا 1380 شمسی به زبان فارسی و انگلیسی است.

  • خصوصیات
    • وزن بسته (تقریبی): ۰۰

متاسفانه این کاﻻ درحال حاضر موجود نمی‌باشد

استاد فرشچیان در حیطه ی نقاشی ایرانی به وجود آورنده ی سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر، با ابداع شیوه های نو، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را فزایش داده است. کتاب حاضر، که مزین به مقدمه ای از پروفسور استوارت کری ولش است، مجموعه ای از آثار بی نظیر مینیاتور استاد، از سال 1354 تا 1380 شمسی به زبان فارسی و انگلیسی است.