سلام زیارت عاشورا

سلام زیارت عاشورا

حک سلام آخر زیارت عاشورا بر روی چوب ترکه ای محدب دست ساز با تزیین جیر و قاب از جنس چوب توسکا

۷۹۰,۰۰۰ریال ۸۹۰,۰۰۰ریال

شرحی برای این کالا وجود ندارد

وزن بسته (تقریبی) ۱,۰۰۰
اندکی صبر نمایید...