سلام زیارت عاشورا

سلام زیارت عاشورا

حک سلام آخر زیارت عاشورا بر روی چوب ترکه ای محدب دست ساز با تزیین جیر و قاب از جنس چوب توسکا

  • خصوصیات
    • وزن بسته (تقریبی): ۱,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰