تابلو محمد (ص) شش خانه

تابلو محمد (ص) شش خانه
معرق کاشی با قاب چوبی

برش و چیدمان منظم تکه های کاشی لعاب دار سنتی در کنارهم با قاب چوب توسکا

۱,۶۹۰,۰۰۰ریال ۱,۸۹۰,۰۰۰ریال

برش و چیدمان منظم تکه های کاشی لعاب دار سنتی در کنار هم

با قاب چوب توسکا

سایز : 34×34 سانتی متر

وزن بسته (تقریبی) ۲,۰۰۰