نام اصفهان از ازل با هنر و صنایع دستی آمیخته بوده. امروز با مجموعه ای از نفیس ترین محصولات برند سلام که از اصفهان هستند آشنا میشویم.
محرم،محملی برای هنر اسلامی
از کودکی ماه محرم رنگ و بوی خاصی برای ما داشته.آمیزه ای از نوحه سرایی و عطر اسپند و صدای سنج و طبل و شمایل حضرت عباس و در کنار آن صد ها المان های دیگر مثل علم و چلچراغ و زنجیر و گهواره سبز . این المان های ایرانی -اسلامی- شیعی، امروز دستمایه هنر هنرمندانی شده که سعی در زنده نگاه داشتن این المان هاو البته تکنیک های ساخت آن ها دارند.

یک علم و صد ها المان زیبا
دسته های عزا داری،فضای پر از بوی گلاب آمیخته با اسپند، جوانان سیاه پوش زنجیر زن،نوحه خان و جلوتر از همه علم بزرگ و زیبا.
علم ها از زمان صفویان وارد فرهنگ مذهبی ایرانیان شدند و ایرانیان هم تا توانستند با شاخصه های فرهنگی خود آن را زینت دادند.

تیغه های زیبا با طرح های اسلامی که هنر دست فلز کاران را به رخ می کشد، شیر و مرغ و شال مزین به اسما کبریایی

مرغان فلزی ، نشسته بر علم
طاووس ها و مرغ ها همراه با شیر و زنگوله های اعجاب انگیز جز جدا نشدنی علم ها هستند.از ریشه ی حضور این مرغان بی اطلاعیم اما مدام و هر سال انگار دوباره عاشق نگاه خیره ی آن ها می شویم.
مجموعه سلام که تصمیم به احیای فرهنگ و المان های ایرانی اسلامی دارد، مجموعه ای زیبا گرد آوری نموده از هنر دست فلزکاران چیره دست و زبده اصفهان.

محرم که میشود ، بی هوا و نا خدآگاه جمع می شویم در سوگ مردمانی که جان دادند اما زیر بار ظلم نرفتند. کاش چون ایشان بودیم، آزاده