حروف و کلمات خوش تراش مسین، بر زمینه ای فیروزه ای مجموعه ای چشم نواز و دلپذیر را در قالب یک قاب ساده و زیبا پدیده آورده اند.

گاهی به دنبال یک کادری فاخر برای تقدیم به یک دوست، عزیز یا همکار هستیم. فاکتور هزینه هم طبق معمول برایمان با اهمیت است. تابلوهای زیبای برند میم سین برای چنین شرایطی ایده آل هستند. قیمتی در حدود ۱۰۰ هزار تومان دارند در حالی که دارای کیفیتی فراتر از این قیمت هستند.

حروف روی ورقهای مس به ضخامت ۶ میلیمتر و با دست برش می خورند. زمینه معمولا فیروزه ای و به شکل مس اکسید شده انتخاب شده تا کنتراست مناسبی ایجاد نماید.

پیشنهاد می کنیم اگر یک کادوی با ارزش و هنرمندانه دستساز دربازه ی قیمتی ۱۰۰ هزار تومان مد نظر دارید حتما از همه ی محصولات برند" میم سین" بازدید کنید.