ترنج سبز

ترنج سبز
خطاطی و نقاشی روی مس - اکسیر مینا

ظروف معرق مینا با قاب چوب توسکا

  • خصوصیات
    • وزن بسته (تقریبی):۰۰


۲,۲۱۰,۰۰۰
۱,۹۸۹,۰۰۰

  • بررسی کالا